Årsstämma 2021

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) kommer att äga rum onsdag den 26 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruspandemin återkommer Oncopeptides AB (publ) med närmare information om formen för årsstämman.

Förslag:

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka sina förslag per email till lisa.andersson@oncopeptides.com (med ämne “Årsstämma”) eller via brev till: Oncopeptides AB (publ), Attn: Chefsjurist, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra så genom att skicka ett email till lisa.andersson@oncopeptides.com (med ämne “Valberedningen) eller via brev till: Oncopeptides AB (publ), Attn: Oncopeptides Valberedning, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm.

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget senast den 12 april 2021 och förslag till valberedningen senast den 7 april 2021. Detta för att bereda bolaget tillräcklig tid för att inkludera ärendena i kallelse samt dagordning till årsstämman.