Företaget i korthet

Oncopeptides är ett snabbväxande biotechbolag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget är forskningsdrivet och arbetar målmedvetet för att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra patienternas livskvalitet.

Kommersiell lansering

Den ledande produktkandidaten melflufen granskas för närvarande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, som en möjlig behandling av multipelt myelom. FDA har beviljat NDA-ansökan för melflufen en prioriterad granskning och angett ett måldatum för ett beslut till den 28 februari 2021. Bolaget planerar en kommersiell lansering i USA i början av 2021.

Utvecklad PDC-plattform

Melflufen är den första läkemedelskandidaten som kommer från bolagets egen PDC-plattform. Oncopeptides har nyligen lämnat en IND-ansökan för sin andra läkemedelskandidat från den här teknikplattformen, OPD5, för att kunna inleda klinisk läkemedelsutveckling.

Oncopeptides börsintroducerades på Nasdaq 2017

Oncopeptides har etablerat en ny anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna, där man tillhandahåller nödvändiga resurser för att ytterligare utveckla PDC-plattformen och ta fram nya läkemedelskandidater.

Närvaro i ledande biotechkluster

Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och det amerikanska huvudkontoret i Waltham, Massachusetts utanför Boston. Därutöver har bolaget ett kontor i Los Altos, Kalifornien.

Oncopeptides AB (publ) har 250 anställda och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Innovationsresan

Oncopeptides AB (publ) bildades 2000 för att utveckla cancerläkemedel baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut.

Läs mer

Strategi

Vår strategi är att efter ett potentiellt FDA-godkännande, kommersialisera melflufen i USA med hjälp av vår egen organisation.

Läs mer

Bolagsstyrning

Oncopeptides har ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare. Interna styrdokument omfattar styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Till bolagsstyrning